Home

Soms lopen de wegen tussen mensen of partijen in verschillende
richtingen. Daar kunnen soms in privé- of werkrelaties conflicten
in ontstaan.
Ondanks alle pogingen komt u daar samen niet uit. Dan zijn
er twee opties. Of u gaat de gang naar de rechter, of u probeert
samen tot een oplossing te komen. In het laatste geval kiest u
voor mediation. Mediation kent vele voordelen. Ten eerste is het
voordeliger dan de rechterlijke gang, maar groter voordeel is dat
u na bemiddeling samen een oplossing heeft weten te vinden
waarmee u samen de toekomst in kan. Wij zijn er voor u, als u
er samen uit wilt komen!